Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Centralizovaná správa finančních nástrojů

MPO, Ministerstvo financí a MMR předložilo vládě ke schválení návrh na centralizaci správy finančních nástrojů

Cílem Centralizované správy finačních nástrojů je vytvořit implementační strukturu pro finanční nástroje se zapojením fondů, a to formou akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Úkolem bude neomezovat se pouze na implementaci finančních nástrojů úvěrového a garančního charakteru, ale implementovat například i kapitálové vstupy, rovněž i reflektovat změny v čerpání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů.

„Centralizovaná varianta umožní kvalifikované řízení finančních nástrojů nikoliv pouze z pohledu řídících orgánů operačních programů, ale i z pohledu České republiky,“ uvedl ministr Jan Mládek. (zdroj: www.mpo.cz)