Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Deset důležitých dotací pro veřejný sektor na školství, dopravu a památky

Pokračujeme v sérii dotačních možností pro veřejný sektor (tedy obce, města, kraje, atd.), tentokrát se podíváme, na co je možné čerpat v oblasti školství, dopravy a památek. Níže najdete výzvy aktuální i chystané.

1.    Mateřské školy

–      Určeno na navýšení stávajících kapacit MŠ, rekonstrukce MŠ, nové vybavení mateřských škol a další. Plánuje se 90 až 100 % způsobilých výdajů.

–      Bude spuštěno pravděpodobně 14.2.2023. Pro méně rozvinuté regiony.

2.    Základní školy

–      Zaměří se na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání za pomocí rozvoje infrastruktury ZŠ. Dotace až do výše 100 %.

–      Vyhlášeno bude zřejmě v listopadu 2023.

3.    Střední školy

–      Určeno na nákup budov či stavby a stavební úpravy odborných učeben včetně vybavení. Výše dotace až 100 % a minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč a maximální 99 mil. Kč.

–      Příjem žádostí běží až do 30.9.2025.

4.    Podpora dětských skupin

–      Na výstavbu nových budov, rekonstrukci vybraného objektu, až 100 % způsobilých výdajů.

–      Bude vyhlášeno v prvním kvartále 2023.

5.    Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

–      Na rozvoj cyklistické infrastruktury (výstavba, modernizace, rekonstrukce komunikací pro cyklisty, parkovací místa pro kola, atd.), až 85 % způsobilých výdajů.

–      Příjem žádostí probíhá až do 27.9.2023.

6.    Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

–      Určeno na zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistických komunikací v rizikových a nehodových lokalitách, můžete získat až 100 % způsobilých výdajů.

–      Příjem žádostí běží až do 6.10.2023.

7.    Bezpečnost dopravy- chodníky

–      Podpořena bude rekonstrukce chodníků podél silnic. Až do výše 85 %.

–      Plánuje se vyhlášení na 15.5.2023.

8.    Cyklostezky

–      Bude možné podpořit výstavbu či opravu cyklostezky. Až 90 % způsobilých nákladů.

–      Plánuje se vyhlášení na 15.5.2023.

9.    Nízkoemisní a bezemisní vozidla

–      Na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel městské hromadné dopravy. Až 85 % způsobilých nákladů.

–      Příjem žádostí běží do 31.8.2023.

10.  Revitalizace kulturních památek

–      Určeno k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek, na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě. Zřejmě až do výše 95 % způsobilých výdajů.

–      Příjem žádostí by měl začít 2.3.2023. 

Rádi byste žádali o dotaci v některé z těchto oblastí? Obraťte se na nás a my Vám poradíme, jak dál postupovat, samozřejmostí jsou spolehlivé a erudované služby našich členů z řad dotačních poradců. Pište na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.