Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Dotace na snížení spotřeby vody ve firmách

V rámci chystaného Národního plánu obnovy a plánu na Cirkulární Česko 2040 se dotace zaměří i na snížení spotřeby vody v průmyslu.

Dotace na snížení spotřeby vody ve firmách

Proč se ve své firmě zaměřit na hospodaření s vodou?

Udržitelné nakládání s vodou a optimalizace jejího využívání může vaší firmě přinést nejen značné ekonomické úspory v podobě snížených nákladů, ale také podpoříte důležitý společenský benefit v podobě zavádění užitečných principů oběhového hospodářství nebo pomoci v boji se změnami klimatu.

Jaké jsou možnosti úspory vody ve firmě?

– zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod jako vody užitkové (tzv. re-use)

– zavádění a podpora recyklačních systémů vod, což je vhodné zejména pro opětovné využití málo znečištěných nebo částečně vyčištěných odpadních vod a také pro vody srážkové

– optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu instalací nových technologií a zařízení s cílem úspory vody

– přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody

– opětovné využívání znečištěné či využité provozní vody v jiných procesech

– optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků

– snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody

– využívání potenciálu odpadní páry, a další.

Realizace projektu a jeho výhody

S vlastní realizací projektu se počítá až do konce roku 2025, takže máte dostatek času připravit kvalitní projekt, který vaší firmě přinese řadu výhod, ať už jsou to výše zmíněné ekonomické úspory, ale také náskok před konkurencí. Voda jako strategická surovina bude časem vzácnější a dražší, takže když se dnes zaměříte na její recyklaci a optimalizaci s jejím nakládáním, nemůžete udělat chybu. Vaše firma se tímto krokem zároveň lépe adaptuje na změny klimatu.

Chcete vědět víc? Dotační specialisté z firmy Grantex pro vás na 27. října připravili zajímavý webinář zdarma, právě o snížení spotřeby vody ve firmách, více info zde https://www.grantex.cz/udalosti/online-seminar-dotace-na-snizeni-spotreby-vody-ve-firmach