Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Dotace na veřejné osvětlení

Vláda odsouhlasila prodloužení programu EFEKT do konce roku 2017

MPO na zasedání Vlády ČR navrhlo prodloužení podpory na rekonstrukci veřejného osvětlění do konce roku 2017, a to z důvodu nevyčerpání peněžních prostředků v letošním roce.

„Jsem rád, že se vláda takto rozhodla. Byla by škoda, kdyby tyto finanční prostředky zůstaly nevyčerpány, obzvláště když jsme u žádostí registrovali značný převis“, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Výzva programu EFEKT  bude vyhlášena na konci listopadu letošního roku. Cílem programu je zvýšit úspory energie, zajistit kvalitu energetických služeb a podpořit veřejný sektor k hospodárnému nákládání s energiemi.