Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Dotace z programu The Country for the Future

Inovace jako strategie přežití firmy je sázka na jistotu do budoucna.

A pokud můžete inovovat s dotační podporou, tak je to jedinečná šance., která by vám neměla ujít. Konkrétně se jedná o dotace z programu The Country for the future (CFF) a podporovány budou projekty usnadňující robotizaci, automatizaci a prosazující inovace ve firmách. 

Kdo může o dotaci žádat?

Výzva je určena malým a středním podnikům na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Jaká bude výše dotace?

Předpokládá se až 50 % způsobilých nákladů, maximální výše dotace 25 milionů Kč. Velkou výhodou je, že 50 % dotace můžete obdržet ihned po schválení projektu.

Na co můžete dotaci získat?

Mezi způsobilé náklady se počítají:

•           Mzdy zaměstnanců a materiál.

•           Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty.

•           Poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací – konzultace či vzdělávání.

•           Investice do technologií – CNC stroje, 3D tiskárny, polo/automatické linky.

•           Pořízení informačních systémů – ERP, MES, MIS.

Zároveň s programem CFF lze využít i odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV), což pro vás znamená, že se právě náklady na VaV dají odepsat dvakrát. O uznání odčitatelné položky ve formě daňového odpočtu můžete žádat po podání žádosti.

Dotace z programu The Country for the Future budou vypsány na konci ledna příštího roku, nyní máte ideální šanci připravit kvalitní dotační projekt, více info na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.