Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Dotační program „Úspory energie“

Byl vypsán nový dotační program pro všechny typy podniků, více se dozvíte v následujícím článku.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 24. 11. 2020 již pátou fázi výzvy „Úspora energie“. Tato výzva sleduje především dosáhnutí snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Komu je výzva určena:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – až 50 % způsobilých výdajů 
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – až 40 % způsobilých výdajů 
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – až 30 % způsobilých výdajů

Celková výše dotace v nominální hodnotě je od 500 tisíc Kč do 15 milionů EUR. Mohou žádat i výše zmíněné typy podniků, kde je majetková účast obcí, měst, krajů a státu (až do výše 100 % majetkové účasti těchto subjektů).

Na co si v této výzvě musíte dát pozor, aby vaše žádost byla úspěšná?

  • Musíte splnit především efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok,
  • Dále musí být zřetelná absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
  • Hodnocena bude i příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení) a jak kvalitně je zpracovaný, podrobný a odůvodněný jeho rozpočet.

Do kdy musím projekt realizovat?

Projekt jako celek je nutné dokončit do 30. 5. 2023, ale realizaci projektu si během tohoto časového období můžete rozdělit do jednotlivých etap.

Kde mohu projekt realizovat?

Výzva je určena k realizaci na celém území České republiky kromě regionu NUTS 2 Praha. Rozhodující ovšem není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu, takže vaše firma může mít sídlo v Praze, ale pokud byste projekt chtěli uskutečnit mimo hlavní město, je to možné.

Celý článek včetně konkrétních podporovaných aktivit si můžete přečíst na webu společnosti Grantex https://www.grantex.cz/blog/dotacni-program-uspory-energie?sid=6612e76bd2644e538352b655d18d1353&t=n&utm_source=email&utm_medium=newsletter_firemni&utm_campaign=newsletter_uspory_energie&utm_content=newsletter_uspory_energie