Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Kde dotace pomáhají

Dotace zkvalitňují náš život, pojďme se podívat, co se od roku 2007 povedlo.

Možná někdy z úst negativistů slýcháte, že dotace jsou zlo a podvod. Ale pojďme se na to podívat z té pozitivní stránky. Dotace totiž pomáhají na správných místech, od roku 2007:

  • bylo pořízeno 732 kusů techniky pro dobrovolné a profesionální hasiče, od cisternových stříkaček po specializované vozy, vše pro zvýšení vaší bezpečnosti.
  • bylo modernizováno 418 pracovišť integrovaného záchranného systému tak, aby mohli zasáhnout ještě rychleji a efektivněji.
  • bylo vytvořeno 23 nových komunitních center, poskytujících důležité služby například sociálně znevýhodněným dětem.
  • bylo zrekonstruováno či postaveno 199 nových přestupních terminálů a pořízeno 1 778 nových vozů veřejné dopravy, aby se vám lépe cestovalo.
  • bylo opraveno 415 památek, které tvoří unikátní část naší historie.
  • bylo revitalizováno 7 711,6 hektarů půdy, to vše za pomocí ekologických, protierozních a vodohospodářských opatření.
  • byly spolufinancovány vzdělávací programy na 1 550 školách všech vzdělávacích stupňů.
  • bylo podpořeno 17 241 inovací produktů firem všech velikostí.
  • bylo postaveno či modernizováno 593 čističek odpadních vod.