Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Modernizační fond pro firmy

Modernizační fond je novinka, kterou zřídila EU pro období 2021-2030 a bude sloužit především k modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

Kdo bude moci z fondu čerpat?

Jedná se pouze o vybrané země EU, včetně České republiky, cílem je snížit emise skleníkových plynů, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zkvalitnění zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Předpokládá se podpora podniků, které spadají do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), ale i podniků nezapojených v tomto systému.

Vyšší bodové ohodnocení při posuzování projektů mají šanci získat firmy v krajích postižených útlumem těžby uhlí.

Jaký je objem prostředků?

Celková výše podpory bude pravděpodobně v hodnotě 150 miliard Kč, přesná suma však bude záviset na vývoji ceny vydražených emisních povolenek, ze kterých bude fond financován. Bude otevřen široké škále žadatelů, od malých a středních podniků, až po ty velké, počítá se také s veřejným sektorem.

Programy podpory

Celkem je Modernizační fond rozdělen na osm okruhů podpory, pro soukromý sektor jsou určené tyto:

1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

Program se koncentruje na větší využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program podpoří využívání nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

Program je určen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Program preferuje podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání  (mimo zařízení EU ETS).

5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

Program se finančně bude spolupodílet na nákupu a pořízení vozidel na alternativní pohon a na neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

Jak zažádat o prostředky z Modernizačního fondu?

V současné době běží přeregistrační výzvy v tomto fondu v rámci Ministerstva životního prostředí, podání této výzvy je povinným prvním krokem pro čerpání financí z Modernizačního fondu. Ministerstvo tak chce zjistit skutečný zájem žadatelů a blíže specifikovat jednotlivé okruhy finanční pomoci.

Konkrétní podporované aktivity a více informací naleznete v originálním článku na https://www.grantex.cz/blog/modernizacni-fond-pro-firmy