Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Modernizační fond pro veřejný sektor

Druhý díl o Modernizačním fondu, tentokrát o podporovaných projektech pro veřejný sektor.

Celkem je tato podpora rozdělena do devíti programů, přičemž prvních pět slouží pro firmy a následující čtyři jsou orientovány na veřejnou sféru, která nesmí být z procesu přechodu na klimaticky neutrální společenství vynechána.

1. TRANSGov: Modernizace veřejné dopravy

Počítá se s podporou čisté mobility za pomocí výstavby infrastruktury, čímž se rozumí výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy, výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).

Dále se tento program zaměří na podporu čisté mobility pořizováním silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), nákupem parciálních trolejbusů veřejné dopravy, ale také osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), dále pořízením drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

2. ENERGov: Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Druhý program pro veřejný sektor bude cílit na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Prostředky, kterými chce dosáhnout snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury či snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie, jsou především výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy, dále výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, počítá se i s výstavbou a modernizací obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru. Doprovodná opatření budou v podobě zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

3. KOMUENERG – Komunitní energetika

Orientace třetího programu směřuje na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb, kdy ovšem hlavním účelem není tvorba zisku.

Oblasti podpory budou zejména vznik komunitních energetických společenství, optimalizace konečné spotřeby energie, výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie, dále výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.

Žádoucí je také výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.

Preferovány budou systémy využívající skládkové plyny a systémy akumulace elektrické a tepelné energie či zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.

Podpora se zaměří také na instalaci systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace) a na výstavbu komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

4. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Poslední program má za cíl podpořit zejména rekonstrukci a modernizaci soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

Počítá se s podporou rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení, s modernizací světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst, dále také s regulací světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení a v neposlední řadě s automatizací, optimalizací řízení a monitorováním provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.

Je vhodné, aby opatření tato související opatření umožnila budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.: alternativních pohonů v dopravě nebo na instalaci prvků inteligentních dopravních systémů a optimalizaci dopravy,

Doufáme, že článek vám přiblížil i čtyři programy Modernizačního fondu pro veřejný sektor, pokud byste chtěli čerpat prostředky právě z tohoto fondu, neváhejte se na nás obrátit, poradíme se samotnou žádostí i s projektem, více info na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.