Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Nově vyhlášené výzvy z OP TAK

Včera Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyhlásilo první čtyři slíbené výzvy z OP TAK, jsou zaměřeny především na malé a střední podniky plus výzkumné organizace a příjem žádostí začne v nadcházejících týdnech. O jednotlivých výzvách Vás budeme podrobněji informovat, prozatím je zde jejich výčet a základní informace.

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

Inovační vouchery – výzva II.: příjem žádostí od 1.2.2023.

Určeno na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Žadatelé mohou využít dotaci např. na měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb, zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení, na výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby nebo na tvorbu nových metod či procesů.

Partnerství znalostního transferu – výzva I.: příjem žádostí od 27.1.2023.

Zaměřeno na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, a to konkrétně:

a) zaváděním pokročilých technologií v podniku

b) vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu.

MSP mohou žádat na hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál.

Spolupráce – Klastry – výzva I.: příjem žádostí od 23.1.2023.

Podporovány budou A. kolektivní výzkum, B. sdílená infrastruktura nebo C. rozvoj inovačního klastru.

Způsobilými výdaji pro aktivitu A a C jsou osobní náklady, služby, režijní náklady.

Pro aktivitu C navíc: marketing a propagace, semináře, konference, nájemné a získání známky excelence ESCA.

Pro aktivitu B: hmotný a nehmotný majetek, stavby a jejich technické zhodnocení, stoje a zařízení, HW s SW, práva duševního vlastnictví a nájemné.

Technologické platformy – příjem žádostí od 23.1.2023.

Dotaci můžete získat na vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu, na navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni nebo na koordinaci českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont Europe a dalších evropských programů.

V této výzvě jsou podporovány způsobilé výdaje ve formě osobních nákladů, HW a SW, služeb poradců, expertů a studie, semináře, konference., marketingu a propagace, nájemného a režijních nákladů.

Stále platí, že jsme tu pro Vás, takže se na nás neváhejte obracet, pokud Vás nějaká výzva zaujala a rádi byste připravili dotační projekt. Naši členové z řad erudovaných dotačních poradců jsou zárukou férového a spolehlivého přístupu. Stačí napsat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volat na +420 774 874 603.