Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Nové výzvy z Modernizačního fondu na FVE a na modernizaci tepláren

Úspory energií a přechod na její čistší zdroje jsou bezpochyby velkým tématem pro následující období, proto se na ně zaměřuje i těchto pět výzev z Modernizačního fondu. Příležitost k realizaci FVE dostanou opět i veřejné subjekty (obce a jimi vlastněné společnosti), ale i další subjekty z řad firem s patřičnou licencí, více se dozvíte v našem nejnovějším článku.

Minulý týden bylo vyhlášeno pět nových výzev v rámci Modernizačního fondu, zde je jejich přehled

 1. Výzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Příjem žádostí od 10.8.2022 do 15.3. 2023.

 • podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně)
 • pro stávající nebo budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje
 • maximální výše podpory 50 %

2. Výzva RES+ č. 2/2022 – Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Příjem žádostí od 3.8.2022 do 31.10.2022.

 • na podporu výstavby velkých FV elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp
 • pro stávající nebo budoucí držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • maximální výše podpory 50 %

3. Výzva RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce

Příjem žádostí od 17.8.2022 do 15.3.2023.

 • pro malé obce, které mohou čerpat až 75 % podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie
 • pro obce do 3 000 obyvatel

4. Výzva RES+ č. 4/2022 – Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

Příjem žádostí od 17.8.2022 do 15.3.2023.

 • určeno pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu
 • žádat tedy mohou obce, samosprávné městské obvody a městské části a jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby
 • výše dotace se liší v závislosti na instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru

5. Výzva HEAT č. 1/2022 – Modernizace tepláren (SZTE)

Příjem žádostí od 25.7.2022 do 30.6.2023.

 • cílem je podpora přechodu tepláren na čisté zdroje energie. Podpora je poskytována na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj.
 • žadatelem mohou být vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie, dále vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí a vlastníci nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího. I v tomto případě platí, že infrastruktura bude provozována subjektem s výše uvedenou licencí.
 • výše podpory 30–80 % v závislosti na typu projektu a jeho technologii nebo regionu, ve kterém se projekt realizuje.

Rádi byste se dozvěděli podrobnosti o těchto výzvách nebo si nevíte rady, jak připravit projekt a jak žádat o dotaci? Neváhejte se na nás obrátit na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.