Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Ohlédnutí za konferencí v Pardubicích

Naše první konference ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje se velmi vydařila.

Dne 22. září se ve slavnostním Historickém sále pardubické radnice konala konference s názvem „Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou“, jsem ráda, že jsme se sešli v hojném počtu, protože osobní setkání je nenahraditelné a dokázali jsme, že za zvýšených bezpečnostních podmínek lze osobní konference pořádat i v této době.

Zástupci předních firem nejen z regionu si vyslechli příspěvky čtyř přednášejících, jako první promluvil obchodní ředitel a dotační specialista firmy Grantex, pan Jan Jirsák, který prozradil více o aktuálních dotačních možnostech a výzvách. Dále jsme si vyslechli příspěvek pana Jiřího Bavora, odborníka na digitalizaci, IoT a průmysl 4.0, velmi poutavě nás uvedl do této problematiky. Po krátké pauze představil pan Ota Horák ze společnosti SpoluWorks digitální transformaci firmy v praxi. A nakonec pan Petr Wurm ze společnosti Kvados přiblížil optimalizaci logistiky a skladová řešení.

Všem přednášejícím a spoluorganizátorům ještě jednou děkuji. Poděkování patří i účastníkům a těšíme se na jaře zase na viděnou v Pardubicích.

PS: Kdo by měl zájem o konferenci v Hradci Králové, jsou stále volná místa, klikněte na https://www.komora-khk.cz/cs_CZ/kalendar/predbehnete-konkurenci-diky-investicim-do-inovaci-s-dotacni-podporou/

Ing. Petra Macková Hrochová

předsedkyně Komory dotačních poradců