Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

OP TAK: Inovace výzva I. „Posílení výkonnosti českých firem“

Tato výzva má cílit na posílení jejich výkonnosti zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace.

Celková alokace bude 1 mld. Kč a předpokládáme, že při velkém množství kvalitních projektů MPO alokaci ještě navýší.

Kdo může o dotaci žádat?

– malé a střední podniky (podle definice GBER)

– small mid-cap (malý podnik se střední tržní kapitalizací –nejvýše 499 zaměstnanců)

– liší se míra podpory podle velikosti podniku a místa realizace, která nesmí být na území Hl. m. Prahy, není ovšem rozhodující sídlo firmy (může být v Praze), ale záleží právě na místě realizace.

Zdroj: MPO

Co bude z dotace podpořeno?

Podporovanými aktivitami jsou:

a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).

b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Řadí se k nim projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví a certifikace produktů.

Jaký je typ dotace a kdy probíhá příjem žádostí?

V tomto případě je to kolová výzva, kdy záleží na kvalitě podaného projektu. Příjem žádostí začal 1. září 2022 a končí 30. listopadu 2022.

Chtěli byste podat dotační projekt ve výzvě Inovace a nevíte, jak na to? Kontaktujte nás a spolehliví dotační poradci z řad našich členů Vám rádi poradí a pomohou s celým procesem, od napsání žádosti, přes její podání až po úspěšné získání dotace. Obraťte se na nás na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo na +420 774 874 603.