Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Program TREND, vyhlášení 6. a 7. veřejné soutěže

Podrobnosti ke zveřejnění obou veřejných soutěží

Minulý týden TAČR zveřejnila termíny a předběžné parametry k dvěma chystaným veřejným soutěžím:

1. „Technologičtí lídři“ jsou hlavním zaměřením 6. veřejné soutěže, kdy bude maximální částka na projekt 25 mil. Kč a maximální výše podpory 70 %, určeno především pro podniky na území ČR, které se věnují výzkumu a vývoji.

  • Dotaci je možné získat na osobní náklady, na výdaje na nástroje, přístroje či vybavení v podobě odpisů, dále výdaje na další služby přímo spojené s projektem (smluvní výzkum, služby poradců atd.) a v neposlední řadě na provozní náklady (výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.).
  • Co musí být výsledkem výzkumu a vývoje? Fprum – průmyslový vzor, Fuzit – užitný vzor, Gprot – prototyp, Gfunk – funkční vzorek, R – software, Zpolop – poloprovoz, Ztech – ověřená technologie.

Další akceptovatelné výsledky pouze v kombinaci s některým z výše uvedených: NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá; NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem; NmetA – metodika a postupy akreditované oprávněným orgánem; P – patent.

2. Druhá veřejná soutěž s názvem „5G“ podpoří výzkum a vývoj 5G technologií a vyšších, maximální částka na jeden projekt je 15 mil. Kč a maximální výše podpory je 70 % způsobilých nákladů. Výsledkem musí být stejné výstupy jako výše uvedené.

Obě veřejné soutěže budou vyhlášeny 27. dubna 2022 a žádosti můžete podávat do 16. června 2022.

Nezapomínejte, že k úspěšnému schválení žádosti potřebujete kvalitní a bezchybně zpracovaný projekt žádosti o dotaci z tohoto programu, v případě, že byste se chtěli těchto kol výzev TRENDu účastnit a nevíte, jak na to, neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.