Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Program TREND

Podpora výzkumu a vývoje s důrazem na moderní technologie.

Tento dotační program je realizován pod záštitou Technologické agentury ČR a zaměří se především na podporu výzkumu a vývoje tak, aby se rozvíjel potenciál České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu především se zapojením progresivních technologií (např. nanotechnologie nebo umělá inteligence).

Jde o velmi důležitý program pro firmy, jehož cílem je motivace pronikat na nové trhy a zavádět výsledky VaV do praxe. Počítá se s podporou nových digitálních technologií, které zvyšují míru automatizace a robotizace a také podpoří nováčky v oblasti výzkumu, tedy firmy, které s výzkumem začínají.

Co bude možné z TRENDu podpořit?

  • V oblasti výrobních technologií: pokročilé výrobní technologie a materiály, nanotechnologie, a průmyslové biotechnologie.
  • V oblasti digitálních technologií: mikro a nanoelektronika, fotonika a umělá inteligence.
  • V oblasti kybernetické technologie: zabezpečení a konektivita

Kdo může o dotaci žádat?

Malé, střední i velké podniky, ale také výzkumné organizace. Oproti jiným výzvám je plusovým bodem, že mohou mít sídlo na území Hl. m. Prahy.

Kdy bude spuštěn příjem žádostí?

Očekává se, že již brzy, v nejbližších dnech či týdnech. Budeme o přesném datu informovat.

Máte další dotazy k tomuto programu nebo k jiným dotačním titulům? Neváhejte nás konktaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz, případně nás najdete také na LinkedIn https://www.linkedin.com/company/komora-dota%C4%8Dn%C3%ADch-poradc%C5%AF/