Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Reference Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Ohlédnutí za úspěšnou pardubickou konferencí

Vážení obchodní přátelé,

v září 2020 jsme ve spolupráci s Komorou dotačních poradců a společností GRANTEX uspořádali konferenci na téma „Předběhněte konkurenci díky investicím do inovací s dotační podporou“. Akce se zúčastnilo téměř 30 firem převážně z Pardubického kraje a všichni účastníci ocenili zejména profesionalitu přednášejících i organizátorů. Děkujeme za velkou vstřícnost, maximální flexibilitu i individuální přístup všech přednášejících i spoluorganizátorů a věříme, že díky jejich profesionální práci budou mít i naše další společné akce velký úspěch.

Eva Malinová

Ředitelka úřadu

Krajské hospodářské komory Pardubického kraje