Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Rybníky a retenční nádrže, proč je budovat s dotační podporou?

Vodní plochy budou chloubou vaší obce a můžete na ně navíc získat i dotace.

V návaznosti na jedno z nejoblíbenějších témat naší Dotační poradny ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje jsme pro vás připravili podrobnější článek o rybnících a retenčních nádržích.

Možná při procházce po své obci narazíte na neudržovanou vodní plochu a stále přemýšlíte, co s ní. Máme řešení, její přeměnu na krásný rybník nebo retenční nádrž. Samozřejmě lze postavit také vodní plochu zcela novou, jednak proto, že je téma zadržování vody v krajině stále aktuálním problémem, ale také zvýšíte atraktivitu své obce nejen pro její obyvatele. Navíc ohromnou výhodou je, že tyto projekty můžete spolufinancovat z dotací, pojďme se tedy na celou problematiku podívat podrobněji.

Proč bychom měli uvažovat o stavbě či modernizaci rybníků, tůní a retenčních nádrží?

– v prvé řadě pomůžete životnímu prostředí a nám všem v boji se suchem plus zvýšíte druhovou rozmanitost fauny a flóry

– nesmíme opomenout ani estetickou stránku, vodní plocha je krásným prvkem v krajině a láká obyvatele k rekreaci

– rybník či retenční nádrž může mít i důležitou funkci z hlediska protipovodňové ochrany

– mezi významné ekologické funkce těchto vodních ploch se počítá také dočišťování povrchových vod

Kdo bude vodní plochy využívat?

– v prvé řadě budou vítaným místem pro odpočinek či různé aktivity nejen pro obyvatele vaší obce, ale i pro turisty, které mohou do obce přilákat

– sportovci si zábavu u rybníka najdou téměř v každém ročním období, v létě mohou plavat, v zimě bruslit a otužilce láká voda celoročně

– pokud se rozhodnete navíc i k chovu ryb, můžete počítat s využitím rybníka také pro sportovní rybáře

Jak postupovat, pokud se rozhodnu pro rybník či retenční nádrž ve své obci?

1. Pokud jste se již rozhodli pro realizaci projektu, je důležité ho důkladně připravit tak, aby projektová dokumentace vyhovovala pravidlům daného dotačního programu.

2. Dále společně zkontrolujeme správnost potřebných podkladů pro žádost o dotaci, následuje podání žádosti a komunikace s poskytovatelem dotace do vydání souhlasu o poskytnutí dotace.

3. Následuje výběrové řízení, které musí být v souladu s pravidly dotačního programu, a po té dojde k vyhodnocení a předání vstupních podkladů.

4. Při administraci projektu se někdy můžete setkat z žádostí od poskytovatele dotace o doplnění podkladů, opět je důležité myslet na efektivní komunikaci.

5. Pokud úspěšně získáte dotaci, neopomínejte ani monitoring v průběhu samotné realizace, připravujte si podklady pro fakturaci v podobě vyplnění průvodek v návaznosti na pravidla dotace a předání poskytovateli dotace k proplacení.

6. Poslední fáze je úspěšná realizace a ukončení celé akce, které musí vždy provázet správné vyúčtování, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Všechny fáze realizace projektu si zaslouží odborníka, určitě je lepší zajistit si kvalitní projekční kancelář a doporučujeme vybrat si i prověřenou společnost, která vás provede celým procesem čerpání dotací, ušetříte si tak následně nejednu horkou chvilku. Když se vše povede, bude vodní plocha ve vaší obci nejen vítaným místem pro sport a rekreaci, ale také důkazem vaší vytrvalé snahy o zvelebení obce.

Originál článku naleznete na https://www.grantex.cz/blog/rybniky-a-retencni-nadrze-proc-je-budovat-s-dotacni-podporou