Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Veletrh Věda Výzkum Inovace: Komora dotačních poradců byla u toho

V termínu 15. až 17. května se na brněnském výstavišti uskutečnil již třetí ročník akce, která svým působením podporuje popularizaci vědy.

V  termínu 15. až 17. května se na brněnském výstavišti uskutečnil již třetí ročník akce, která svým působením podporuje popularizaci vědy. Veletrh Věda Výzkum Inovace byl rozložen v rámci celých tří dnů do tematických bloků. Komora dotačních poradců jako mediální partner aktivně podporovala již loňský ročník veletrhu. V rámci posledního uskutečněného ročníku ale využila možnost stát se partnerem doprovodného programu Dny dotačních příležitostí, které probíhaly druhý a třetí den v rámci oficiálního programu veletrhu. Díky tomu se návštěvníci mohli poradit s odborníky z řad členů dotační komory například o svých podnikatelských záměrech, nebo se informovat o možnostech čerpání finančních prostředků jak z Evropské unie, tak z národních zdrojů. Zprostředkování účasti na akcích, jako byl Veletrh Věda Výzkum Inovace 2018, a propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry je jedna z mnoha výhod, kterou Komora dotačních poradců svým členům poskytuje.