Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Významný úspěch České republiky v oblasti čerpání Evropských fondů

Evropská komise potvrdila splnění všech 39 předběžných podmínek pro nárokovaní prostředků z evropských fondů pro ČR

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitý proces v rámci plnění a verifikace, jedná se pro Českou republiku o velmi významný úspěch, Koordinaci naplnění předběžných podmínek a komunikaci s Evropskou komisí zaštiťovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Předběžné podmínky byly již jasně stanoveny v rámci Dohody o partnerství.

Tyto předběžné podmínky pokrývají mnoho oblastí, jako jsou například životní prostředí, energetika, veřejné zakázky, školství, aj. Za splnění předběžných podmínek je považováno především přijetí zákonů, které tyto oblasti regulují, případně vytváření ucelených strategií.

(Zdroj: www.mmr.cz)