Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Výzva z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádné
prudkého růstu jejich cen

Dnes začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky přijímat žádosti ve výzvě I. „Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen“.
➡určeno velkým podnikům
💲ve formě dotace na část způsobilých nákladů
💲maximální výše podpory
a) pro žadatele, který nežádá jako energeticky náročný podnik nebo podnik ve vybraných odvětvích, 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce;
b) pro energeticky náročný podnik činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce;
c) pro podnik ve vybraných odvětvích činí výše podpory 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.
📆příjem žádostí poběží do 31. ledna 2023
Veškeré otázky a odpovědi k této výzvě naleznete zde https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/2022/11/Otazky-a-odpovedi-k-Vyzve-c1_1.pdf