Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Zhodnocení čerpání fondů EU jednotlivými Operačními programy

Závěrem roku 2016 informovaly řídící orgány o stavu čerpání jim příslušných operačních programů.

OPŽP ústy ministra Brabce avizuje miliardové investice do zlepšení životního prostředí pro rok 2017 a vyhlášení výzev do 55% alokovaných prostředků. V IROP bylo od 31.5.2015 vyhlášeno již 67 výzev s objemem 71% z celkové alokace pro toto programové období. V roce 2017 lze očekávat nárůst výzev v integrovaných nástrojích, výzev MAS. OP Zaměstnanost je aktuálně jedním z nejprogresivněji čerpajících operačních programů, především s porovnání s výsledky z předchozích období. Na konci roku 2016 měl OPZ vyčerpánu alokaci bezmála 50% z celkového objemu finančních prostředků. OP Doprava je rovněž velmi úspěšným programem, za rok 2016 byly úspěšně realizovány projekty za 13 miliard korun. Na své výroční konferenci zhodnotilo stav čerpání i MPO. V programu OP PIK bylo k 13.12.2016 vyhlášeno 77 výzev a vydáno 513 rozhodnutí, do konce ledna 2017 budou vyhodnoceny projekty za zhruba 26 miliard korun. (zdroj webové stránky příslušných ministerstev).