Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Změny ve zjišťování skutečného majitele

Od tohoto června musíte počítat se zásadní změnou zákona o zadávání veřejných zakázek, která se dotkne každého, kdo by chtěl působit jako dodavatel veřejné zakázky.

Novela zákona říká, že od 1. června nemůže zakázku vyhrát a tudíž ani uzavřít smlouvu se zadavatelem právnická osoba, která nebude zapsána v evidenci skutečných majitelů. Paradoxem zůstává, že zahraniční dodavatelé sice mají doložit zápis ze zahraniční evidence skutečných majitelů, ale pokud není, tak sami dokládají skutečného vlastníka.

Tato novela souvisí se změnou tzv. AML zákona, což je u nás zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Souhrn nejdůležitějších bodů z novely naleznete zde https://www.grantex.cz/blog/zmeny-ve-zjistovani-skutecneho-majitele