Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Agentura pro podnikání a inovace ruší povinnost podávat „Informace o pokroku“

Řídící orgán vydal metodický pokyn, podle kterého se ruší povinnost podávat monitorovací zprávy „Informace o pokroku“ pro všechny projekty v OP PIK: s účinností k 27.7.2018.

1/ Zprávy typu „Informace o pokroku“ budou příjemcům dotace odstraněny z harmonogramu zpráv poskytovatelem softwaru IS KP14+.

2/ Zprávy typu „Informace o pokroku“ je nutné dokončit, pokud už byly podány ke kontrole na stranu Agentury pro podnikání a inovace.