Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

O komoře

Přečtěte si o nás vše potřebné a zjistěte co získáte, pokud se stanete naším členem nebo dokonce partnerem

O nás

Jsme tu již od roku 2016

Komora dotačních poradců vznikla v roce 2016 jako sdružení profesionálů zabývajících se problematikou dotací a veřejné podpory obecně.

Sdružuje především odborníky aktivně působící v oblasti poradenských a konzultačních aktivit z řad soukromého i veřejného sektoru, kteří svými činnostmi pomáhají žadatelům a příjemcům veřejné podpory s úspěšnou implementací jejich projektů.

Hlavním cílem a vizí Komory dotačních poradců je poskytovat široké veřejnosti a odborníkům komplexní a věrohodný pohled na dotační problematiku, zvyšovat povědomí o této problematice a informovat potenciální žadatele o možnostech a přínosech veřejné podpory.

KDP si rovněž klade za cíl formovat a kultivovat trh v oblasti dotačního poradenství ve snaze zvyšovat kvalitativní úroveň poskytovaných služeb v této oblasti tak, aby žadatelé a příjemci dostávali odpovídající a odpovědnou odbornou podporu.

25+

Našich partnerů

50,4mil. Kč+

Získaných dotací

Dokument

Stanovy Komory dotačních poradců z.s.

Partneři

Chcete se stát partnerem?

Spolupracujeme se spolehlivými a důvěryhodnými partnery, kterým pomáháme při realizaci vzdělávacích akcí
ohledně dotační problematiky, informujeme je pravidelně o novinkách ze světa dotací a radíme nejen jim, ale
v případě dalších Komor a odborných Sdružení či Svazů také jejich členům.

Nezávislá partnerská báze naší spolupráce poskytuje našim partnerům
mnoho benefitů a společně posouváme naši spolupráci kupředu.

Mezi naše partnery patří:

Členství

Co získáte, pokud se stanete naším členem?

Sdružujeme erudované a kvalitní odborníky v oblasti dotačního poradenství, kteří jsou připraveni pomoci s celým procesem získání dotace širokému portfoliu zájemců od firem všech velikostí přes obce, města a kraje až po zdravotnická zařízení či výzkumné organizace.

1. Pravidelná setkání se specialisty v oboru

KDP pravidelně pořádá setkání členů, odborníků v oboru, kde si sdílejí své know how, vyměňují své zkušenosti,
aktivně diskutují nad možnostmi dalšího společného směřování dotační politiky.

2. Možnost aktivního podílení se na formování dotační politiky

Možnost aktivního podílení se na formování dotační politiky KDP vytváří prostředí pro možnost aktivní
komunikace s významnými autoritami v oboru dotační problematiky, čímž chce přinášet možnost
podílet se na formování dotační politiky, procesů a pravidel poskytování dotační podpory.

3. Přístup k důležitým informacím z oboru

KDP aktivně pracuje na získávání a shromažďování nejdůležitější informací z oboru, ať už se jedná o
důležité změny v zaměření dotační podpory, jejím dalším rozvoji, důležitých změnách v oblasti
legislativy. Tyto informace jsou přístupné všem aktivním členům KDP.

4. Příležitost pro propagaci vlastních služeb

KDP vytváří příležitost pro propagaci členů ve všech formách online prezentace, které KDP využívá. Vytváří rovněž
možnost participace a partnerství na pořádaných akcích nejen pro odbornou veřejnost. V neposlední řadě přináší KDP
pro všechny svoje členy možnost záštity nezávislou, vysoce odborně kvalifikovanou a transparentní institucí v oboru.

5. Bezplatné či zvýhodněné vstupy na akce a semináře

Možnost bezplatné či velmi zvýhodněné účasti na akcí a seminářích pořádaných KDP či jinými partnerskými institucemi, se kterými KDP dlouhodobě spolupracuje (Hospodářské komory, aj.)."