Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

O komoře

Přečtěte si o nás vše potřebné a zjistěte co získáte, pokud se stanete naším členem nebo dokonce partnerem

O nás

Jsme tu již od roku 2016

Komora dotačních poradců vznikla v roce 2016 jako sdružení profesionálů zabývajících se problematikou dotací a veřejné podpory obecně.

Sdružuje především odborníky aktivně působící v oblasti poradenských a konzultačních aktivit z řad soukromého i veřejného sektoru, kteří svými činnostmi pomáhají žadatelům a příjemcům veřejné podpory s úspěšnou implementací jejich projektů.

Hlavním cílem a vizí Komory dotačních poradců je poskytovat široké veřejnosti a odborníkům komplexní a věrohodný pohled na dotační problematiku, zvyšovat povědomí o této problematice a informovat potenciální žadatele o možnostech a přínosech veřejné podpory.

KDP si rovněž klade za cíl formovat a kultivovat trh v oblasti dotačního poradenství ve snaze zvyšovat kvalitativní úroveň poskytovaných služeb v této oblasti tak, aby žadatelé a příjemci dostávali odpovídající a odpovědnou odbornou podporu.

25+

Našich partnerů

50,4mil. Kč+

Získaných dotací

Dokument

Stanovy Komory dotačních poradců z.s.

Členové

Naši členové

Artory – Consulting

Artory – Consulting, s.r.o. je společností sdružující projektové manažerky s praxí v oblasti dotační politiky od roku 2004. Společnost byla založena v roce 2006 a od té doby pomohla svým klientům z řad obcí, podnikatelů, neziskových organizací zrealizovat stovky projektů.

Projektové manažerky společnosti řídí projekty od prvního nápadu po poslední vyplacenou korunu. Benefitem firmy je stabilní projektový tým s pestrými zkušenostmi.

+420 775 662 332

CAUTOR

CAUTOR je přední poradenská společnost, která na českém trhu působí již od roku 1999.

Náš tým se specializuje nejen na komplexní dotační poradenství, ale také na finanční poradenství. Našim klientům tak můžeme nabídnout širokou škálu služeb, díky čemuž dokážeme zajistit vše potřebné dle parametrů daného projektu. Pro klienta nabízíme kompletní dotační servis počínaje volbou vhodné strategie, analýzou dotačních příležitostí, sepsáním žádosti a následně i kompletní administrací projektu včetně pomoci při výběrovém řízení.

Spokojený klient a dlouhodobá spolupráce jsou hlavní cíle našich vztahů s klientem.

office@cautor.cz
+420 296 333 312

Dotace Sedlář

Jmenuji se Richard Sedlář a je mi 26 let. Ve vodách dotační oblasti se pohybuji od roku 2017, kdy jsem nastoupil na FRRMS Mendelovy univerzity v Brně. Mám za sebou projekty v řádech deístke milionů, tak projektu v řádech jednotek tisíců. Mojí srdcovou záležitostí jsou projekty, které se věnuji mládeži a vzdělávání. Zároveň působím jako oddílový vedoucí na letních táborech, odkud plyne můj zájem o projekty tohoto charakteru.

Aktuálně se věnuji projektům, zaměřeným na energetiku a úsporná opatření. Mezi mé klienty patří obce, města, ale i spolky a neziskové organizace. Aktuálně spolupracuji se 4 kolegy, kteří se starají od obchodu přes administrativu až po účetnictví.

+420 728 618 291

Dotace bez starostí

Naše firma se specializuje na dotační poradenství v oblasti energetických úspor, v oblasti sportovních dotací a v oblasti dotací pro školy.

Nabízíme vždy komplexní řešení včetně případných projekčních prací, zpracování energetických auditů či realizaci veřejných zakázek na klíč.

Za sebou máme stovky úspěšně realizovaných projektů.


Ing. Vilém Maur – jednatel
https://www.dotacebezstarosti.cz/
info@dotacebezstarosti.cz
+420 739 869 462

Dotaradar

Zkušenosti sbíráme od roku 2008. Pomáhali jsme s dotacemi obcím, neziskovkám, univerzitě, obchodním společnostem i živnostníkům.

Specializujeme se na několik dotačních programů, které děláme na nejvyšší možné úrovni. Projekty řešíme od prvotního záměru až po připsání dotace na účet. Se znalostí celého procesu chystáme jednotlivé části projektu.

Připravíme komplexní žádost, která získá maximální možné bodové hodnocení. Díky úspěšné realizaci mnoha projektů v soukromém i veřejném sektoru víme, na co se při přípravě projektu zaměřit, jak eliminovat rizika, jak projekt nastavit finančně, časově a personálně, aby se mohl úspěšně a bez problémů realizovat. Dle přání zákazníka můžeme projekt administrovat – zpracovávat monitorovací zprávy, žádosti o platby, vykazovat plnění indikátorů, komunikovat s poskytovatelem dotace, zajistit publicitu projektu, účastnit se kontrol poskytovatele dotace na projektu.


Mgr. Martin Holman

+420 777 197 119
martin.holman@dotaradar.cz

FIC Consult

Jsme poradenská společnost plně připravená na Vaše požadavky s cílem poskytnout Vám dokonalé a kompletní služby. Prostřednictvím realizace rozvojových programů v oblasti průmyslu, infrastruktury, cestovního ruchu či zemědělství se snažíme do všech regionů České republiky získat nové investory. Nastartování investic za podpory evropských fondů současně považujeme za neopakovatelnou příležitost pro zvýšení životní úrovně všech obyvatel naší země.

Naše spol. FIC Consult s.r.o. zahájila svou činnost v roce 1998. Od tohoto roku se neustále snažíme přizpůsobovat naše služby aktuálním potřebám klientů a to ať z oblasti podnikatelů tak i z oblastí obcí a ostatních municipalit.

Jsme dynamicky se rozvíjející firmou, která reaguje na výzvy trhu a nabízí služby na vysoké profesionální úrovni. Naší silnou stránkou je znalosti ekonomického trhu, cílevědomost a nemalé zkušenosti o čemž svědčí naše kvalitní reference.

+420 608 883 407

GRANTEX ADVISORY GROUP

Společnost GRANTEX dotace s.r.o. vznikla v roce 2012 a dnes sdružuje již více než 40 dotačních specialistů, kteří svým klientům z řad firem, obcí i jiných veřejných uskupení pomáhají získat dotační podporu a zrealizovat dotační projekt v souladu s veškerými podmínkami a ve stanoveném čase. GRANTEX specialisté přebírají za své klienty většinu dotační administrativy a urychlují vyplacení dotace. Dotační příjemci se na specialisty obrací také ve chvílích, kdy je jejich dotace ohrožená krácením, či dokonce odebráním.

GRANTEX dotace s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny RENOMIA a GRANTEX ADVISORY GROUP, díky čemuž poskytuje služby s přesahem do oblasti pojištění, daní, účetnictví, auditu nebo práva. Řadí se mezi leadery v dotačním poradenství na českém trhu.

+420 220 910 833

JAKNADOTACE

Dovolte mi krátce představit společnost JAKNADOTACE s.r.o..

Jsme společnost zabývající se dotačními programy, jejich administrací a kompletním poradenstvím v této oblasti.

Zkušenosti máme již od roku 2000, kdy jsem se jako fyzická osoba začal zabývat dotacemi a jejich příležitostmi. V roce 2014 jsem pak založil společnost, která funguje s jedním jednatelem dodnes.

Úspěšnost našich projektů je do této doby 100%.

Naše společnost se hlavně zaměřuje na úspory energií a využívání alternativních zdrojů pro využití dalších energií. Ať už se týká snížení energií pomocí zateplení, výměny výplní otvorů, nebo výměny zdroje na vytápění.

www.jaknadotace.cz

info@jaknadotace.cz
+420 724 557 636

Novixo

Společnost novixo s.r.o. byla založena v roce 2019 experty na dotační poradenství s mnohaletou praxí v oboru. Novixo pomáhá svým klientům, z řad podnikatelů, nemocnic, veřejných subjektů a dalších, realizovat jejich projekty zajištěním finanční podpory plynoucí z dotačních titulů. K dnešnímu dni, bylo podpořeno 100 % z podaných žádostí o podporu v celkové hodnotě dotací přesahujících 1 mld. Jedná se o projekty jak investičního,, tak neinvestičního charakteru. Společnost pokrývá širokou škálu typů projektů s individuálním zaměřením na potřeby klienta. Vysoká kvalita služeb po celou dobu životního cyklu projektu, od projektového záměru až po období udržitelnosti projektu, je vizitkou této společnosti.
 
V případě dotazů a jiných se na nás prosím neváhejte obrátit. 


Ing. Kateřina Kalužová – jednatelka a projektová manažerka 
www.novixo.cz
katerina.kaluzova@novixo.cz
+420 736 209 204

SIConsult Zlín s.r.o.

Strojírenské inovační centrum poskytuje komplexní dotační poradenství. Díky dlouholetým zkušenostem v managementu spoluvytváříme smysluplné projekty pro praxi. Děláme dotační management na klíč dle potřeb klientů, tedy od identifikace možných příležitostí, přes sepsání žádosti a následnou kompletní administraci projektů, a to včetně provedení výběrových řízení.

Budujeme dlouhodobé vztahy s klienty, které nám pomáhají zvyšovat naši přidanou hodnotu pro jejich podnikání. Známe příběhy našich klientů, jejich plány, záměry, strategie. Naším cílem je najít finance na projekty, které dávají smysl a přispívají k rozvoji firmy a naplnění jejích cílů. Nebojíme se převzít zodpovědnost a naše doporučení spolu s klienty i realizujeme. Návrhem řešení naše práce nekončí, ale teprve začíná.

Nejsme ovšem pouhou obyčejnou dotační agenturou. Naše práce přesahuje hranice pouhého dotačního poradenství, a díky tomu se stáváme pro klienty partnerem, který jim pomáhá s rozvojem firmy a růstem rentability. V našem týmu máme zkušené manažery, kteří klientům umí pomoci. Mimo dotační poradenství se zabýváme strategickým řízením a rozvojem, HR, finančním řízením, controllingem a účetnictvím. S působením ve vrcholovém managementu máme 20 let zkušeností.

602 447 989

Simplypro

"Jsme malá konzultační společnost, která vznikla v roce 2015 s cílem dávat dotacím smysl, tedy poskytovat konzultační služby pro smysluplné projekty. Z velké části se zaměřujeme na projekty související s obnovou a revitalizací památek a muzeí, máme bohaté zkušenosti s projekty z podnikatelského prostředí zejména projekty výzkumu a vývoje. Společnost se liší svým přístupem k dotačním příležitostem v kontextu potřeb klienta uplatněním tzv. „Holistického principu“. Simplypro s.r.o. usiluje o dlouhodobou spolupráci založenou na perfektní znalosti prostředí dotací a doporučení variantních řešení a typů zdrojů financování, na hledání optimálního využití zdrojů - dotací v dlouhodobém horizontu s respektování strategických cílů společnosti.
 
 
Naše služby stavíme na:
 
Srozumitelnosti
Férovosti
Proaktivnosti
Individuálním přístupu
Samostatnosti
 
 
Jednatelkou společnosti je Ing. Jana Elingrová, která se pohybuje v dotační oblasti od roku 2005. Společnost spolupracuje se specialisty v různých oblastech činnosti a je schopna garantovat kvalitu odvedené práce. Všichni specialisté mají rozsáhlé zkušenosti v poradenské činnosti z předchozích programovacích období, které lze velmi dobře využít i v období novém. Tento způsob práce funguje úspěšně v zahraničí i u renomovaných poradenských společností, pro posouzení vhodnosti a úspěšnosti firem slouží reference konkrétních specialistů.
 
Společnost Simplypro s.r.o. je schopna minimalizovat riziko spojené s čerpáním dotací, a je si vědoma své odpovědnosti za rady, doporučení, a za realizované poradenství svým klientům.
 
Ing. Jana Elingrová
+420 601 383 306
elingrova@simplypro.cz
www.simplypro.cz

SOFO

Na trhu dotací se pohybujeme od roku 2007. Patříme k významným společnostem v oblasti poskytování služeb spojených se získáváním podpory z prostředků EU, ale také z národních dotačních programů. Realizační tým skupiny SOFO sestává z řady odborníků s mnohaletými zkušenostmi v oblasti získávání dotací, kteří úzce spolupracují s mezioborovými odbornými konzultanty pro doplnění potřebného know-how.

Podáním žádosti o dotaci naše práce nekončí. Skupina SOFO nabízí komplexní služby v oblasti dotačního managementu zahrnující vedení projektu v průběhu celé jeho realizace a udržitelnosti, zpracování monitorovacích zpráv, komunikaci s řídícími orgány a dal. K dotačním projektům nabízíme také službu administrace veřejných zakázek.

Mezi naše klienty patří zejména společnosti z oblasti IT, výroby, vzdělávání, ale také veřejná správa nebo zdravotnictví.

+420 775 717 678

Subvene

Společnost Subvene s.r.o. nabízí kompletní služby dotačního managementu. Díky svému individuálnímu přístupu je schopna přizpůsobit své služby klientům na míru. Společnost působí napříč všemi odvětvími a má zkušenosti s poskytováním služeb jak jednotlivcům nebo menším společnostem, tak i velkým firmám.

https://www.subvene.cz/
info@subvene.cz

Sýkora Luděk

Pan Sýkora poskytuje dotační poradenství v rámci projektů spolufinancovaných prostředky EU a státního rozpočtu, specializace programy OPTAK a NPO, provádí také managerské kalkulace především výrobních organizací, a zaměřuje se na tvorbu a spolupráci na projektech, realizovaných v rámci vědeckovýzkumných činností ve společnosti - odečitatelná položka ze základu daně na vědu a výzkum. Od roku 1985 má zkušenosti na řídících ekonomických funkcích, od roku 2004 dosud specializace na projektové řízení v rámci podpory EU i státního rozpočtu. Realizoval desíteky projektů v rámci programů – OPPI, OPPIK, ROP, projekty k podpoře vzdělávání, OPŽP, projekty vědy a výzkumu v rámci MPO – TAČR - Tandem, Impuls, Trvalá prosperita, TIP, Alfa atp.

+420 724 517 964

REASON

Zabýváme se převážené dotacemi z OPŽP, NPŽP, MŽP, MZe, dále dotace krajů, okrajově dotace MMR. Naší doménou jsou vodohospodářské projekty jako výstavby kanalizací a ČOV, vodovodů, úpraven vody, výstavby a rekonstrukce vodních nádrží, energetické úspory veřejných budov. Našimi klienty jsou převážně obce a města, působíme na trhu s dotacemi od roku 2005.

+420 568 423 477

Veselá dotace

Dotačnímu poradenství se věnuji již přes 20 let a mám zkušenosti ze všech oblastí projektového řízení. Za tuto dobu jsem již úspěšně zpracovala a/nebo zadministrovala přes stovku dotačních projektů.
 
Zaměřuji se zejména na dotační tituly pro podnikatelské subjekty, obce a neziskové organizace - OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost , OP Zaměstnanost plus a OP Životní prostředí. Úspěšnost mnou zpracovaných žádostí o dotaci se pohybuje dle druhu programu od 85 % do 100 %. Celkově jsem úspěšně získala dotační prostředky pro řadu subjektů  dotačních programů - evropských, státních i mezinárodních.
 
Vystudovala jsem projektový management se specializací na Evropskou unii na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Pracovní zkušenosti v řízení projektů jsem získala ve společnosti poskytovatele dotací pro podnikatele, poradenské firmě, univerzitě i neziskové organizaci. Od roku 2015 se dotacím věnuji externě. 
 
Lucie Babušíková Veselá
 
723 509 493

Partneři

Chcete se stát partnerem?

Spolupracujeme se spolehlivými a důvěryhodnými partnery, kterým pomáháme při realizaci vzdělávacích akcí
ohledně dotační problematiky, informujeme je pravidelně o novinkách ze světa dotací a radíme nejen jim, ale
v případě dalších Komor a odborných Sdružení či Svazů také jejich členům.

Nezávislá partnerská báze naší spolupráce poskytuje našim partnerům
mnoho benefitů a společně posouváme naši spolupráci kupředu.

Mezi naše partnery patří:

Členství

Co získáte, pokud se stanete naším členem?

Sdružujeme erudované a kvalitní odborníky v oblasti dotačního poradenství, kteří jsou připraveni pomoci s celým procesem získání dotace širokému portfoliu zájemců od firem všech velikostí přes obce, města a kraje až po zdravotnická zařízení či výzkumné organizace.

1. Pravidelná setkání se specialisty v oboru

KDP pravidelně pořádá setkání členů, odborníků v oboru, kde si sdílejí své know how, vyměňují své zkušenosti,
aktivně diskutují nad možnostmi dalšího společného směřování dotační politiky.

2. Možnost aktivního podílení se na formování dotační politiky

Možnost aktivního podílení se na formování dotační politiky KDP vytváří prostředí pro možnost aktivní
komunikace s významnými autoritami v oboru dotační problematiky, čímž chce přinášet možnost
podílet se na formování dotační politiky, procesů a pravidel poskytování dotační podpory.

3. Přístup k důležitým informacím z oboru

KDP aktivně pracuje na získávání a shromažďování nejdůležitější informací z oboru, ať už se jedná o
důležité změny v zaměření dotační podpory, jejím dalším rozvoji, důležitých změnách v oblasti
legislativy. Tyto informace jsou přístupné všem aktivním členům KDP.

4. Příležitost pro propagaci vlastních služeb

KDP vytváří příležitost pro propagaci členů ve všech formách online prezentace, které KDP využívá. Vytváří rovněž
možnost participace a partnerství na pořádaných akcích nejen pro odbornou veřejnost. V neposlední řadě přináší KDP
pro všechny svoje členy možnost záštity nezávislou, vysoce odborně kvalifikovanou a transparentní institucí v oboru.

5. Bezplatné či zvýhodněné vstupy na akce a semináře

Možnost bezplatné či velmi zvýhodněné účasti na akcí a seminářích pořádaných KDP či jinými partnerskými institucemi, se kterými KDP dlouhodobě spolupracuje (Hospodářské komory, aj.)."