Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Aktualizace výzev MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo vysvětlující stanovisko s aktuálně vyhlášeným výzvám

MPO zveřejnilo aktuální informace k programům podpory. Vysvětlující stanovisko k Výběrovým řízením pro program podpory ICT a sdílené služby – výzva II, Školící střediska- výzvy II., Nemovitosti – výzva II., Marketing – výzva II., Spolupráce .- klastry – výzva III., Partnerství znalostního transferu – výzva II. V programu podpory Nemovitosti byla aktualizována příloha Doplňkové informace ke způsobu předkládání povinných příloh a hodnocení vybraných kritérií. V programu Služby infrastruktury byla aktualizována příloha Pravidla pro žadatele a příjemce z OP pIK – zvláštní část. (zdroj www.czechinvest.cz)