Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Aktuální dotace pro obce, od podpory dětských skupin po vodohospodářskou infrastrukturu

Přehled aktuálních dotací pro obce a veřejné subjekty v následujícím článku. Najdete v něm typ dotace, kolik můžete získat prostředku a do kdy lze podat žádost.

Přehled dotačních výzev, ze kterých je možné momentálně čerpat prostředky na zvelebení vašich obcí. Jedná se o výzvy s otevřeným příjmem žádostí.

1. Domovní čistírny odpadních vod

 • Na ČOV, kde není možné připojení ke stokové síti. Až 80 % způsobilých nákladů, od 150 tisíc do 300 tisíc Kč.
 • Příjem žádostí až do 31.12.2023.

2. Výsadba stromů

 • Na úhradu sazenic, materiálu a péče o stromy. Až 100 % způsobilých nákladů, od 151 tisíc do 250 tisíc Kč.
 • Příjem žádostí do 23.12.2023

3. Vodohospodářská infrastruktura

 • Na výstavbu a rozšíření vodovodů, kanalizací a ČOV. Až 70 % způsobilých nákladů, od 2 mil. Kč do 150 mil. Kč.
 • Příjem žádostí do 31.12.2022.

4. Odkup a scelování vodovodů a kanalizací

 • Na odkup vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře. Až 30 % způsobilých nákladů, do 100 mil. Kč.
 • Příjem žádostí do 30.9.2022.

5. Výstavba pro obce

 • Na výstavbu, a pořízení sociální bytů, až 100 % způsobilých nákladů, od 20 150 Kč/m2 do 40 300 Kč/m2.
 • Příjem žádostí do 31.12.2022.

6. Dětské skupiny

 • Na výstavbu či rekonstrukci objektu určeného pro dětské skupiny, až 100 % způsobilých nákladů, od 3 mil. Kč do 20 mil. Kč.
 • Příjem žádostí do 30.11.2022.

7. Hospodaření s vodou

 • Protipovodňová opatření a efektivní hospodaření se srážkovou vodou, až 100 % způsobilých nákladů, od 200 tis. Kč do 10 mil. Kč.
 • Příjem žádostí do 30.8.2022.

8. Energetické úspory veřejných budov

 • Snížení energetické náročnosti za pomocí zateplení, výměny oken, atd., od 40 % do 65 % způsobilých nákladů, do 10 mil. Kč.
 • Příjem žádostí do 30.9.2022.

9. Odstranění černých skládek

 • Nepovolená skládka s rizikem pro lidské zdraví či ekosystémy, až 80 % způsobilých nákladů, od 50 tisíc Kč do 500 tisíc Kč.
 • Příjem žádostí do 30.6.2022.

10. Snížení emisí stacionárních zdrojů

 • Opatření vedoucí ke zlepšení životního prostředí, až 60 % způsobilých nákladů, od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.
 • Příjem žádostí do 15.1.2023.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.