Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Deset důležitých dotací pro veřejný sektor na infrastrukturu a úspory energií

Aktuální dotace pro obce, kraje a další veřejné subjekty ve dvou důležitých oblastech, jedná se o dotace s vypsaným příjmem žádosti. Až na pátý bod, což je chystaná výzva z OPŽP a předpokládáme, že bude vyhlášena v dubnu tohoto roku.

1.    Komunální FVE pro malé/větší obce

–      Na projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp. vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele), výše dotace malé obce (do 3 000 obyvatel) až 75 % a větší obce (nad 3 000 obyvatel) až do výše 100 %.

–      Příjem žádostí do 15.3.2022.

2.    Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

–      Určeno na pořízení obnovitelných zdrojů energie, tedy na tepelná čerpadla, kotle na biomasu, FVE, atd. Až 50 % způsobilých nákladů.

–      Příjem žádostí do 31.5.2023.

3.    Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

–      Podpoří energetické úspory gastro provozů, prádelen a dalších zařízení ve veřejné infrastruktuře (školství, zdravotnická a sociální zařízení). Až 50 % způsobilých nákladů.

–      Příjem žádostí do 31.5.2023.

4.    Rekonstrukce veřejného osvětlení a příprava pro dobíjecí stanice

–    Na rekonstrukci a inovaci soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie, výše dotace až 100 %, Výše podpory je stanovena na 30 Kč za každou 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Výše podpory u dobíjecích stanic je stanovena na 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.

–    Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

–    Příjem žádostí do 30. 6. 2023.

5.    Snížení energetické náročnosti veřejných budov

–      Až 50 % způsobilých nákladů, na zateplení, výměny oken, dveří, výměny zdrojů tepla a další opatření ke snížení energetické náročnosti budov.

–      Tato výzva se chystá pravděpodobně na začátek dubna 2023.

6.    Ekomobilita

–      Na nákup elektromobilů a vozidel na vodíkový pohon a pořízení chytrých dobíjecích stanic (pouze s nákupem elektromobilu). Až 50 % způsobilých nákladů.

–      Příjem žádostí do 15.12.2023.

7.    Domovní čistírny odpadních vod

–      Na ČOV, kde není možné připojení ke stokové síti. Až 80 % způsobilých nákladů, od 150 tisíc do 300 tisíc Kč.

–      Příjem žádostí až do 31.12.2023.

8.    Čistírny odpadních vod a kanalizace

–      Na výstavbu kanalizací pro veřejnou potřebu a čistíren odpadních vod. Až 70 % způsobilých nákladů, minimálně 3 mil. Kč způsobilých nákladů.

–      Příjem žádostí končí 28.2.2023.

9.    Zdroje pitné vody

–      Určeno na zajištění zdrojů pitné vody (vrty, studny, přivaděče). Až 70 % způsobilých nákladů.

–      Příjem žádostí končí 31.12.2023.

10. Srážkové vody a opatření proti povodním

–      Určeno na vybudování přírodě blízkých protipovodňových opatření a projekty vedoucí k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami. Až 100 % způsobilých nákladů.

–      Příjem žádostí do 31.10.2023.

V případě, že byste chtěli žádat o dotaci nebo potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz, případně volejte na +420 774 874 603.