Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Digitální podnik- výzva podporující digitalizaci

Minulý týden byl zahájen příjem žádostí do těchto dvou výzev z Národního plánu obnovy. Obě se zaměří na podporu investic do ICT produktů a služeb, vedoucích k výrazným posunům v oblasti digitalizace dat, automatizace, efektivnějšího propojení a řízení chodu celé firmy za pomocí digitálních technologií. V tomto článku si podrobněji představíme první z nich, kterou je výzva „Digitální podnik“.

  1. výzva „Digitální podnik“

– celková alokace 1,5 mld. Kč, přičemž 1 mld. Kč bude rozdělena mezi malé a střední podniky, 0,5 mld. Kč mezi velké podniky

Cílem je zvýšit digitální úroveň malých, středních i velkých podniků. U velkých podniků budou podpořeny pouze ty ve strukturálně postižených regionech (pouze NUTS 2 CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava a CZ08 Moravskoslezsko). U MSP platí, že musí být realizace mimo Hl. m. Prahu.

Jaká je výše podpory?                                                   

Na jeden projekt a na jednoho žadatele v rámci minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.

Procentuální podpora je vyčíslena v následující tabulce podle velikosti podniku a místa realizace (zdroj MPO).

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Investice do pokročilých technologií a služeb potřebných k digitalizaci a automatizaci (především ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě, logistické systémy, monitorovací systémy, robotická manipulace, 3D systémy, polohovací systémy, firemní datová úložiště a mnoho jiného…), ty musí tvořit alespoň 80 % rozpočtu projektu.

Zbylých 20 % rozpočtu pak mohou tvořit tzv. základní technologie a služby, kam patří např. základní kancelářské SW aplikace, operační systémy pro počítačové stanice, jednoduché účetní systémy a aplikace pro daňovou evidenci, webové stránky vč. např. e-shopů

Jaký je typ výzvy a do kdy běží příjem žádostí?

Jedná se o kolovou výzvu, takže rozhodující pro získání dotace bude kvalita vašeho projektu. Příjem žádostí už začal 16.6.2022 a končí 16.9.2022.

Pokud byste rádi ve své firmě zavedli procesy digitalizace, je na to nejvhodnější doba, rádi poradíme a pomůžeme s celým dotačním projektem i s celým průběhem žádosti o dotaci. Kontaktujte nás na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.