Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Digitální transformace podniků z NPO

Digitalizace podniků všech velikostí za pomocí dotační podpory z Národního plánu obnovy.

Dotační příležitost z Národního plánu obnovy podpoří využití nových technologií a vykročení k Průmyslu 4.0. Cílem je vyšší efektivita výroby, automatizace, snížení zmetkovitosti, zlepšení logistiky a podpora komunikace jednotlivých oddělení firmy. Pravděpodobně budou podpořeny komplexnější projekty, ne pouze prostý nákup hardwaru nebo softwaru.

Kdo může žádat?

Podniky všech velikostí na území celé ČR, podpora je určena, jak pro výrobní, tak pro nevýrobní podniky.

Jaké budou způsobilé náklady?

Žádat budete moci na:

  • Dlouhodobý hmotný majetek jako jsou například ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě především servery, stacionární a přenosné personální počítače, tablety, chytré telefony, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, dále logistické systémy – „robotické ruce“, logistické robotické manipulátory, baličky, logistické dopravníky, technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), roboty pro úklid areálu atd.; také na monitorovací systémy – přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery, a mnoho dalšího.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek, kam spadají náklady na ostatní software, který není poskytován v rámci cloudových služeb – ERP, MES, DMS, WMS.
  • Neinvestiční výdaje, což jsou služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity. Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného (jedná se například o Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD Autodesk, Autodesk Inventor atd.

Výše dotace a typ dotace

Výše dotace bude upřesněna, pravděpodobně až 60 % způsobilých nákladů. Bude se jednat o průběžnou výzvu, tudíž bude důležitá rychlost podání projektu. Proto je dobré připravit kvalitní projekt dopředu, očekávané vyhlášení výzvy bude na jaře 2022. O podrobnostech vás budeme včas informovat, pokud byste měli zájem o tuto dotaci, neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.