Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Dotace na digitální vzdělávání zaměstnanců

Již příští týden dojde k zahájení příjmu žádostí ve výzvě „Podnikové vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností informačních technologií a Průmyslu 4.0“ neboli „NPO – Digi POVEZ“ z dílny Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Co nejdůležitějšího potřebujete vědět? ⬇️⬇️⬇️

✅výzva má zvýšit odborné úrovně znalostí, digitálních dovedností, kompetencí pracovníků a o soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s dynamicky se měnícími požadavky trhu práce.
➡️podpora bude poskytována prostřednictvím Úřadů práce ČR.
👨‍🏫zaměřeno na zaměstnavatele a jejich zaměstnance plus OSVČ.
💲celková finanční částka, která může být poskytnuta jako příspěvek na úhradu ceny kurzu/kurzů digitálního vzdělávání na jednu podpořenou osobu v rámci této výzvy je stanovena jako součin max. počtu hodin vzdělávání (tj. 80 hodin) a max. součtu obou jednotek (tj. 536,11 Kč), tj. 42 888,80 Kč.
📆žádat můžete od 27.2.2024 do 27.5.2024.
Máte k této výzvě dotazy? Neváhejte nás kontaktovat, poradíme, nasměrujeme👍