Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Dotace na FVE z Národního plánu obnovy- podmínky

Momentálně byly upřesněny podmínky pro dotace z Národního plánu obnovy (NPO), je zde alokováno velké množství peněz, cca 1-2 mld. Kč půjdou celkem na toto kolo výzev na FVE.

Příjem žádostí bude zahájen pravděpodobně v půlce prosince 2021, ale možná až na začátku ledna 2022.

Jedná se o průběžnou výzvu, kde platí „kdo dřív přijde, ten dřív bere“, ale firmy nemusí zoufat, pokud nestihnout podat žádost teď, pravděpodobně budou FVE z NPO vyhlášeny ještě minimálně jednou.

Kdo může žádat?

 • Všechny velikosti podniku od malého, přes střední až po velké.
 • Na území ČR včetně Hl. m. Prahy.
 • Žádat mohou i družstva, správa železnic nebo státní organizace.

Podmínky

 • Musí se jednat o střešní FVE, tedy umístěné na střechách budov podnikatelských provozoven.
 • Nelze umístit na zem, ne na obytné budovy.

Výše dotace

 • 35 % na FVE a 50 % na systémy akumulace (45 % na území Hl. m. Prahy)
 • Dotace je to ex post, nejdříve tedy realizace, a po té proplacení.

Způsobilé náklady, na co je tedy možné žádat:

 • Investiční náklady na samotnou instalaci FVE (panely, konstrukce,…)
 • Projektová dokumentace stavby
 • Inženýrská činnost při výstavbě

Výhoda oproti minulým výzvám

 • není stanovena podmínka min. vlastní spotřeby. Podpořeny budou i projekty, kde vyrobená elektřina může až ve 100 % mířit do sítě.
 • Není nutná ani realizace výběrové řízení.
 • Další vítanou změnou je, že pro realizaci projektu stačí mít pronajatou pouze střechu budovy nikoliv budovu celou.

Rádi byste ve své firmě ušetřili náklady na energie za pomocí FVE s dotační podporou? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám poradíme, kontakt: mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.