Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Harmonogram OP TAK pro rok 2023

Důležitou novinkou je vydání indikativního harmonogramu výzev pro rok 2023. Pojďme se podívat, co nejdůležitějšího nás čeká následující rok.

  • První čtvrtletí

Chystá se hned několik výzev z rozličných oblastí, ve výzkumu, vývoji, inovacích a digitalizaci se objeví hlavně „Digitální a virtuální podnik“ zaměřený na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen MSP) nebo „Inovační vouchery“ na nákup poradenských či expertních služeb v oblasti inovací.

V oblasti podnikání a konkurenceschopnosti by vám neměla ujít hlavně výzva „Technologie“ na pořízení nových technologií pro MSP.

  • Druhé čtvrtletí

Pokud zůstaneme u projektů výzkumu a vývoje, bude podpořeno za pomocí výzvy „Potenciál“ zakládání nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

V rámci podpory podnikání a konkurenceschopnosti se v tomto období můžeme těšit na výzvy „Spolupráce škol a firem“ nebo „Marketing“, která bude určena hlavně na podporu účasti MSP na zahraničních veletrzích.

Nízkouhlíkové hospodářství odstartuje výzvu na podporu „Obnovitelných zdrojů energie vtláčení biometanu“.

  • Čtvrté čtvrtletí

Na třetí čtvrtletí jsme samozřejmě nezapomněli, ale na tento časový úsek se neplánuje vyhlášení žádné výzvy, proto přejdeme rovnou k závěru roku 2023.

Ve výzkumu a vývoji nás čekají „Inovace“ s podporou produktových a procesních inovací a dále také opět „Digitální podnik“ nebo známé „Aplikace“.

V oblasti efektivnějšího nakládání se zdroji se počítá s výzvami „Oběhové hospodářství“ pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami a „Úspory vody“.

Celý indikativní harmonogram naleznete zde https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2022/9/harmonogram-vyzev-2023.pdf

Pokud byste rádi připravili pro svou firmu dotační projekt v jakékoli oblasti, ať už na úspory energií, vody, digitalizaci a mnohé další, neváhejte se na nás obrátit. Naši členové z řad erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a pomohou.