Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Inovační vouchery

Výzva pod záštitou API zaměřená na inovace.

Tato výzva pod záštitou Agentury pro podnikání a inovace (API) má za cíl rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, což mohou podnikatelské subjekty dále využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Co bude za pomocí Inovačních voucherů podporováno?

Můžete za ně realizovat nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či   zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Kdo může o dotaci žádat?

Tentokrát je výzva určena pro malé a střední podniky s místem realizace projektu v celé ČR mimo hl. m. Prahu.

Na co můžete žádat?

Způsobilé náklady jsou v tomto případě poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, dále měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení a modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu.

Výše dotace

Až 85 % způsobilých nákladů. Na jeden projekt od jednoho žadatele je to v rozmezí 50 až 299 000 Kč.

Příjem žádostí v tomto programu je momentálně otevřen a běží do 31.12.2022.

Rádi byste využili Inovační vouchery pro rozvoj své firmy a nevíte jak na to? Obraťte se na nás na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz, rádi vám poradíme.