Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Nová vyhlášená výzva z NPO

Dnes byl spuštěn příjem žádostí o dotace na úsporu vody v průmyslu.

Minulý týden Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu z Národního plánu obnovy, týkat se bude Cirkulární ekonomiky a konkrétně úspory vody v průmyslu. Dotace bude určena na samotné snížení spotřeby vody, na její recyklaci, na instalaci filtračních technologií, na snižování ztrát vody v rozvodech či okruzích, na akumulaci dešťové vody a její využití, na posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody, dále na zřízení retenčních nádrží, monitorování netěsnosti rozvodů vod, na technologie s parními systémy a v neposlední řadě také na optimalizaci systémů chlazení.

Kdo může o dotaci žádat?

Podniky všech velikostí na území celé ČR, včetně Hl. m. Prahy.

Jaká bude výše dotace?

Až 40 % způsobilých výdajů, minimálně však 1 mil. Kč a maximálně 25 mil. Kč. Dotace bude vyplacena ex-post.

Jaké jsou způsobilé náklady?

– Stroje a zařízení

– Inženýrské sítě

– Inženýrská činnost

– Stavby

Kdy můžete o dotaci žádat?

Příjem žádostí začne 12. května a skončí 30. září 2022, připravena je celkem 1 mld. Kč. Podmínkou žádosti je jako součást doložení vodního auditu.