Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Nový program „Regenerace sídlišť“

Vhodné pro všechny starosty, kteří přemýšlejí nad revitalizací veřejných ploch na sídlišti.

Spoustu problémů s veřejným prostranstvím sídlišť nyní pomůže řešit aktuální dotační program Regenerace sídlišť, který vypisuje a realizuje Státní fond podpory investic.

Zaměření:

Dotace z tohoto programu jsou určené k financování regenerace sídlištních veřejných prostranství na celém území ČR a vyhlášení výzvy je plánováno na říjen 2021.

Kdo může být žadatelem:

Zažádat o prostředky z programu Regenerace sídlišť může obec, která je vlastníkem pozemku, kde se regenerace plánuje a zároveň to musí být území zastavěné bytovými domy s celkovou kapacitou minimálně 100 bytů. U měst, která jsou rozčleněna na městské části, můžete podat jednu žádost na jeden obvod či část.

Způsobilé výdaje:

  • výstavba či rekonstrukce místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
  • výstavba protihlukových stěn,
  • výstavba a rekonstrukce odstavných či parkovacích státní,
  • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (tak aby se zvýšila ochrana mikroklimatu a zpomalil se odtok přívalových vod),
  • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
  • oprava či doplnění veřejného osvětlení,
  • realizace místních protipovodňových opatření,
  • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
  • úprava veřejných prostranství – zaměřená zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
  • výstavba veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem, a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.

Výše dotace a financování:

– počítá se s podporou až do výše 50% uznatelných nákladů a nejvýše může dotace činit 6 mil. Kč

– regeneraci sídlištní plochy můžete dále financovat i úvěrem, který nabízí také Státní fond podpory investic a můžete ho čerpat pouze v kombinaci s dotací, přičemž celková výše podpory při součtu dotace a úvěru činí až 90% uznatelných nákladů.

Kompletní článek naleznete na https://www.grantex.cz/blog/regenerace-sidlist-z-kapsy-statu a pokud stále váháte, zda se do regenrace sídlištní plochy pustit, kontaktujte nás na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz, rádi Vám s konkrétním projektem poradíme.