Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

OP TAK: Aplikace výzva I. „Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje“

Výzva má pomoci firmám získávat nové znalosti potřebné pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Celková alokace je 4 mld. Kč a příjem žádostí právě běží, navíc můžete svou žádost podat až do 31. ledna 2023.

Kdo může o dotaci žádat?

• malý a střední podnik (definice GBER),

• small mid-cap (malý podnik se střední tržní kapitalizací –nejvýše 499 zaměstnanců),

• mid-cap (podnik se střední tržní kapitalizací – nejvýše 3 000 zaměstnanců),

• výzkumná organizace,

• velký podnik (pouze v účinné spolupráci s MSP).

Místo realizace projektu musí být na území ČR mimo území Hl. m. Prahy (rozhoduje místo realizace, ne sídlo firmy).

Jaká bude výše dotace?

Míra podpory je závislá na velikosti podniku, kategorii činnosti a příp. na účinné spolupráci.

• 45 až 80 % – malý podnik,

• 35 až 75 % – střední podnik,

• 25 až 65 % – velký podnik,

• 85 % – výzkumné organizace.

Na jeden projekt minimálně 2 mil Kč. a maximálně 125 mil. Kč.

Co bude z dotace podpořeno?

Cílem je zvyšování inovační výkonnosti firem prostřednictvím zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje se zaměřením na zvyšování přidané hodnoty. Výstupem projektu musí být minimálně jeden z výsledků VaV: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

• náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV,

• osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu,

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízené od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku,

• náklady na materiál a komponenty,

• paušální náklady a ostatní provozní náklady.

Typ dotace?

Jedná se kolovou výzvu, rozhoduje kvalita projektu, i proto byl prodloužen příjem žádostí až do ledna příštího roku. Realizace projektu musí proběhnou do 31. 12. 2026. Dotace bude proplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy.

Pokud Vás zaujala možnost žádat o dotaci ve výzvě Aplikace a rádi byste získali více informací či rovnou spolehlivého dotačního poradce, neváhejte se na nás obrátit. Naši členové umí i výzvy zaměřené na VaV. Kontakt: mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo +420 774 874 603.