Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

OP TAK: Úspory energie výzva I.

Pojďme se podrobněji podívat na důležitou výzvu na energetické úspory ve firmách. Toto téma v posledních měsících zřejmě řeší skoro každý, takže se vždy hodí vědět, jaké můžete ve firmě realizovat úspory energií a jakou výši dotace lze získat.

Foto zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výzva se zaměřuje na „Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů“ a její celková alokace bude 10 mld. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

– podniky všech velikostí od malého, přes střední až po velké. Realizace projektu na území ČR kromě Hl. m. Prahy.

– liší se míra podpory: 55 % pro malý podnik, 45 % střední podnik a 35 % velký podnik, ale v některých krajích (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj) je podpora pro každý typ podniku vyšší o 10 % než uvedená.

Co bude z dotace podpořeno?

– využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů

– modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu

– využití odpadní energie

– akumulace všech forem energie

– efektivnější osvětlení

– snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)

– vegetační střechy

– modernizace výrobních a technologických procesů

– zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Podporovány budou výdaje na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na inženýrskou činnost, na energetický posudek*, na projektovou dokumentaci* a výdaje na organizaci výběrových řízení* (*podporovány v režimu de minimis).

Jaký je typ dotace a kdy probíhá příjem žádostí?

Jedná se o průběžnou výzvu, dotace na jeden projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

Žádosti můžete předkládat od 1. září 2022 do 30. listopadu 2023.

Vzhledem k poměrně složité přípravě dotačního projektu je vhodné najít si kvalitního dotačního poradce, za Komoru dotačních poradců Vám rádi poradíme s jeho výběrem z řad našich erudovaných členů. Kontaktujte nás na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.