Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Programové období 2021-2027

Letošním rokem začíná nové programové období na příštích sedm let.

EU se v novém programovém období zaměří na pět hlavních investičních cílů v rámci Priority politiky soudržnosti:

1. Inteligentnější Evropa

V tomto případě tedy inteligentnější Česko, kdy se počítá s podporou inovací, rozvoje digitalizace, ekonomické transformace a s podporou malých a středních podniků. Celkem je na tento cíl vyčleněno 3,3 miliardy eur.

2. Zelenější, bezuhlíková Evropa

V cíli zelenějšího a bezuhlíkového Česka bude podporováno oběhové hospodářství, čistá městská mobilita, úspory energie a obnovitelné zdroje a opatření v souvislosti se změnou klimatu. Objem dotací bude 5,9 miliardy eur.

3. Propojenější Evropa

V rámci lepšího propojení Česka se dotace zaměří na efektivní mobilitu a rozšíření strategických dopravních a digitálních sítí. V tomto cíli se rozdělí celkem 4,6 miliardy eur.

4. Sociálnější Evropa

K sociálnějšímu Česku mají přispět vyšší kompetence, odbornější dovednosti, rozvoj vzdělávání, podpora sociálního začleňování a rovný přístup ke zdravotní péči. Vyčleněno bude 4,7 miliardy eur.

5. Evropa bližší občanům

Aby bylo i Česko blíže svým občanům, bude zapotřebí podpora místně vedených strategií rozvoje a udržitelný rozvoj měst v EU (bude financováno i ze všech předchozích cílů). Na pátý cíl je v zásobě 0,4 miliardy eur.

Celkem bude v ČR rozděleno 21 miliard eur na politiku soudržnosti a návrhy výše prostředků reflektují stav k prosinci minulého roku, kdy se vyjednávala evropská legislativa a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.