Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Seminář

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví pořádá seminář „Podpora proexportního potenciálu českých firem a práva duševního vlastnictví“

Seminář se uskuteční dne 10. listopadu 2016, v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha. Jeho cílem je v rámci podpory exportu ČR poskytnout informace zejména o patentové ochraně v ČR a zahraničí, informovat o výhodách a možných rizicích, marketingových využití a patentové ochraně na některých exportních trzích. Seminář odkryje proexportní příležitosti spojené s patentovou ochranou zejména pro malé a střední podniky.

V rámci jednotlivých bloků vystoupí ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Kratochvíl, zástupci patentově a exportně aktivních firem Linet a Farmet a řada dalších odborníků.