Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Virtuální podnik- další dotační výzva podporující digitalizaci vaší firmy

Zajímá vás digitalizace vaší firmy? Pak je tento článek o nové výzvě „Virtuální podnik“ přesně pro vás.

Druhá výzva zaměřená na digitální transformaci podniků, bude alokováno celkem 600 mil. Kč a již nyní můžete podávat žádosti o dotaci. Výzva si klade za cíl zvýšení digitální úrovně malých, středních a velkých podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve firmě zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Jaká je výše podpory a kdo může o dotaci žádat?

Malý podnik- 40 %

Střední podnik- 30 %

Velký podnik- 20 %

Podpořeny budou projekty na území celé ČR včetně Hl. m. Prahy. Na jeden podnik je minimální výše dotace 0,5 mil. Kč a maximálně do výše de minimis.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

a) Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.

b) Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.

c) Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců. Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd.

d) Kybernetická bezpečnost. Podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.

e) Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills, atd.

f) BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů.

g) Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace.

Pozor na podmínku výrazného posunu v digitalizaci, znamená to, že:

• lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání,

• pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu,

• pořizovaný SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu,

• pořizované technologie / služby musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem

Jaký je typ výzvy a do kdy běží příjem žádostí?

Jedná se o kolovou výzvu, takže rozhodující pro získání dotace bude kvalita vašeho projektu. Příjem žádostí už začal 16.6.2022 a končí 16.9.2022. Podpora se poskytuje v režimu de minimis. Pokud máte jakékoli dotazy nebo byste rádi připravili žádost o dotaci v této výzvě, neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz