Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Vyjádření Komory dotačních poradců k údajnému pozastavení financování OPPIK pro české podnikatele

10. dubna 2018 vyšla prostřednictvím médií zpráva o pozastavení certifikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) ze strany Evropské komise.

Jako důvod byla uvedena vysoká chybovost v čerpání finančních prostředků v rámci zmíněného operačního programu, a to ve výši 14 %. Zmíněné pozastavení certifikace má mít údajně za následek znemožnění čerpání necelých 114 miliard Kč. Tato skutečnost ale znamená, že je pouze pozastavena certifikace prostředků z rozpočtu EU do státního rozpočtu.

Financování veškerých projektů není zastaveno a finanční podpora projektů probíhá nadále. Projekty v rámci OPPIK budou v současnosti financovány ze státního rozpočtu, a to do doby nápravy chybovosti, kterou audit Ministerstva financí odhalil. U již schválených dotací se není třeba obávat pozastavení vyplácení finančních prostředků. Žadatelé proto nadále mohou předkládat své žádosti o dotaci v rámci OPPIK. V souvislosti s výše uvedeným se neruší žádné vyhlášení plánovaných dotačních výzev, ani se nepozastavují výzvy aktuálně probíhající.